Studstrup Borgerforening – Generalforsamling 14. marts 2015

Referat

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent og revisorer
  2. Formandsberetning og beretning fra underliggende udvalg
  3. Beretning fra Skødstrup Fællesråd
  4. Kassererens beretning
  5. Kontingent og budget
  6. Valg til bestyrelsen – på valg er Anja Ruff Rasmussen (sekretær, genopstiller), Louise Thomasen, kasserer,
Læs resten