Kontakt Studstrupværket hurtigst muligt, hvis du oplever uforsvarlig kørsel med lastbiler eller varevogne til og fra værket

Notér tidspunktet samt vognens udseende og registreringsnummer (hvis det er muligt), og indberet derefter hændelsen enten via e-mail (studstrup@nulldongenergy.com) eller via telefon:

Administrationen: 99 55 19 00 (hverdage fra 8-16)
Kontrolrummet: 99 55 19 50 (døgnvagt)…

Studstrupværket udfører dampblæsning

Servicemeddelelse fra Studstrupværket:

I forbindelse med levetidsforlængelsen af Studstrupværket, udføres der dampblæsning i perioden 15.10.2014 – 25.10.2014. Dampblæsningen kan medføre kortvarige støjgener i ca. 5-10 minutter pr. gang.

Der foretages højest 3 dampblæsninger pr. dag og det vil kunne foregå …