Mågen og svalen

Grundejerforeningen for Sølvmågevej og Digesvalevej

Mågen og Svalen er navnet på grundejerforeningen for Sølvmågevej og Digesvalevej.

Send din emailadresse

Bestyrelsen beder de husstande, der besidder en e-mail adresse, sende denne til Henrik på jhd5(snabela)ofir.dk , for at få mailadresser med i medlemsregistret. Mærk venligst mailen med afsenders adresse.