Bestyrelse

Ingrid Frandsen (formand). Digesvalevej 2
Martin Pallesen. Sølvmågevej 2
Lissie Marie Trust. Digesvalevej  18
René Juel Andersen. Digesvalevej 8
Bente Hangaard. Sølvmågevej 14
Suppleanter:
Ann Staub, Sølvmågevej 50
Ida Schumann, Sølvmågevej 34
Henvendelse til bestyrelsen kan ske på maagenogsvalen@nullgmail.com