Bestyrelse

Charlotte Skovgaard, Sølvmågevej 46 – formand
Martin Pallesen, Sølvmågevej 2
Kim Dannesboe, Sølvmågevej 8
LIzzie Trust, Digesvalevej  18
René Juel Andersen. Digesvalevej 8
Suppleanter:
Ann Staub, Sølvmågevej 50
Ida Schumann, Sølvmågevej 34
Henvendelse til bestyrelsen kan ske på maagenogsvalen@nullgmail.com