Mågen & Svalens Regnvandsbassin

Vores regnvandsbassin har et regulativ – det vil sige nogle bestemmelser om vedligeholdelse mv., som både vi og kommunen skal følge.

Jens-Otto Kaae har brevvekslet med Tinna Molbo i Århus Vand – og hun har sendt denne deklaration, som vi skal følge.

Den betyder, at grundejerforeningen har vedligeholdelsespligten med græsslåning og renholdelse af  arealerne omkring bassinet.

Vedligeholdelse af selve bassinet såsom oprensning af bundsediment osv. foretages af Aarhus Vand i den udstrækning det er nødvendigt for at opretholde funktionen som regnvandsbassin, en gang hver 10. til 20. år.

Tilsyn og vedligeholdelse af ind-og udløbsbygværker foretages af Aarhus Vand en gang om måneden.