Mågen & Svalens Stiftelse

Referat fra stiftende generalforsamling i grundejerforeningen “Sølvmågevej / Digesvalevej”, 12. oktober 2005

Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Anders Heslop

Referent: Claus Bischoff

2) Grundejerforeningens opgaver.

Kort diskussion af relevante opgaver/forpligtelser/ansvar for den kommende grundejerforening, herunder fællesarealer. Andelsboligforening og ejerforening for Digesvalevej præsenteres.

3) Valg af bestyrelse til grundejerforening.

Formand: Claus Bischoff (Sølvmågevej 58)

Bestyrelsesmedlemmer:

Andreas Harving (Digesvalevej 32)

Janne Rezagi (Sølvmågevej 44)

Jesper Bach (Sølvmågevej 52)

Kirsten Juul-Dam (Sølvmågevej 18)

Morten Andersen (Sølvmågevej 26)

Oluf Grønkjær (Digesvalevej 9)

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.

4) Eventuelt:

Indlæg fra Birger Agergaard, formand for Studstrup borgerforening, om borgerforeningens historie og virke (børnearrangementer, sommerfest, strandrensning, m.m.) samt forhold til Studstrupværket, den uvisse situation om boldbanerne og situation omkring bredbånd/kabel-tv. BA bød grundejerne og grundejerforeningen velkommen, opfordrede til medlemskab af borgerforening og tilbød grundejerforeningen mulighed for hjemmeside hos Studstrup Borgerforening.