Referat af bestyrelsesmøde 15. september 2014

 1. Status på busundersøgelsen og byudviklingsarbejdet v/ Poul Bechager Pedersen
  1. Omkostning for spørgeundersøgelsen: 750,-
  2. Input fra Jørgen sendes til Anja til referat
  3. Argumenter til understøttelse af trafikløsning mellem Skødstrup/Løgten og Studstrup:
   1. Trafikløsning til Studsen fra Skødstrup/Løgten
   2. Apotek, Butikstorv, de blå busser, m.m.
   3. Se detaljer fra undersøgelsen i vedhæftede bilag ”nøgletal fra undersøgelse fra trafikudvalg..”
 2. Opfølgning på referat fra sidst
  1. Hjemmesiden fungerer godt. Tjek evt. at fremhæve aktuelle indslag.
 3. Økonomi:
  1. Status på medlemsantallet
  2. Evaluering af sommerfesten afventer Louise
 4. Badebroen;
  1. Broen er endnu ikke formelt overdraget til os fra kommunen
  2. Hensættelser til ny bro og vedligeholdelse aftales på næste møde
  3. Forsikring af badebro ved skade undersøges (Lene)
  4. Skiltning om god adfærd og ingen fortøjning af både sættes i gang.
  5. Evt. anmode kommunen om at sætte et separat skilt op ved slæbestedet ang. færdsel på vandscootere og lignende
  6. Forslag om etablering af udvalg til forbedring af strandpark. Evt. bruser, vandpost, fitness redskaber, fjernelse af hybenbuske, øge sandareal. Der kan være fondsmidler, midler hos kommunen etc. Lene forespørger.
 5. Fremtidig vedligeholdelse af broerne over bækkene i Studstrup
  1. Kommunen har givet tilsagn om at bringe begge broer i god stand, efter greven på Vosnæs’ og Kaløvigskolens godkendelse. Er godkendt og iværksættes. Kommunen vil dog ikke love at stå for den fremtidige vedligeholdelse, og de gør også opmærksom på, at al færdsel på stierne sker på eget ansvar.
 6. Behandling af henvendelse om chikane af lovlig færdsel på Studstrup Strandvej
  1. Der er flere observationer af, at privatplejen har kørt med høj fart på Præstekravevej og Studstrup Strandvej. Der har været dialog mellem forskellige borgere i Studstrup og Privatplejen. De er opmærksomme på problemstillingen og har kommunikeret internt. Hvis der stadig observeres problemer med høj hastighed, vil Lene tage kontakt til Privatplejen på Borgerforeningens vegne.
 7. Orientering om Aarhus Kommunes invitation til at deltage i planlægning for sol og vind Jasper og Lene har deltaget i et indledende møde, men det er ikke aktuelt for Studstrup.
 8. Evaluering af førstehjælpskursus
  1. 15-20 deltagere med positivt feedback.
 9. Evaluering af Sankt Hans 2014
  1. Studsen havde lavet fin heks, fodboldklubben havde fin omsætning, bålet var dog for lille. Vi kan evt. åbne for at lægge på tidligere og huske annoncering af bålmateriale. Forslag til ændring af tider, da der er konflikt mellem børnefamilier og tidspunkt for bål. Evt. bål arrangement for børn kl. 18 og tænde for det store bål kl. 20.30
  2. Fodboldklubben spørges igen for slikbod.
 10. Evaluering af Sommerweekend 2014
  1. Afventer tilbagemelding fra udvalg.
 11. Ulovlig parkering ved boldbanerne
  1. Der er stadig problemer med parkering på begge sider. Det skaber sikkerhedsmæssige problemer. Kontakt til kommunen uden nogen løsning. Problematikken bliver taget op på byudviklingsmødet den 25.september. Kim vil tage kontakt til Studsen for evt. mulighed for at benytte P-Pladsen efter 17.00.
 12. Evt. anskaffelse af nyt musikanlæg
  1. Mixeren er stået af og der afsøges om mulighed for at finde et billigt alternativ.
 13. Evt.

Siden sidst:

 • Fotografen Thomas Nykrog fra ”8541” er flyttet til Studstrup, så vi kommer måske til at fylde lidt mere i bladet fremover. Der kommer fin artikel i bladet i september om sommerfesten.
 • Fin rundvisning på Studstrupværket inden sommerferien
 • Muligvis nye lagerlokaler fra næste sommer
 • Mulighed for anvendelse af ”Fristedet” i Skæring til foreningsarrangementer