Brænde til Sankt Hans Bål

Der er blevet sat markeringspæle op på Fiskerhøj, hvor man kan smide sit brandbare haveaffald.

Følgende regler for affald gælder:

  1. Tørt have affald. Dvs ikke frisk afklippet. En frisk afklippet ligusterhæk oser mere end den brænder. Ingen græs eller andet “vådt”.
  2. Øvrigt brændbart, dog ikke malet eller trykimprægneret træ.
  3. Undgå alt for store stubbe eller lignende