Servicemeddelelse fra Studstrupværket

De midlertidig støjende aktiviteter har udvidet sig ift. tidligere fremsendt anmeldelse, så perioden bliver forlænget med en uge. Arbejdsperioden bliver derfor fra d. 19.10.2015 – 14.11.2015. Der skal også udføres endnu en omgang pæleramning i perioden.