Generalforsamling i Studstrup Borgerforening

Onsdag 16. marts 2016 kl. 19:00 i klubhuset ved boldbanerne.

Studstrup Borgerforening er også din borgerforening. Vil du have indflydelse på, hvad vi skal arbejde med i det kommende år, så kom og vær med!

Studstrup Borgerforening sørger bl.a. for, at der bliver holdt sommer-, jule- og fastelavnsfest, men derudover bliver der også arbejdet med miljø, trafiksikker- hed, forbedring af den kollektive transport, bedre fritidstilbud til de unge, by- udvikling og meget andet – til gavn for hele byen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes sendt til formanden på e-mail lene.studstrup@nullgmail.com senest tirsdag 8. marts 2016. Derudover skal der i år vælges ny formand samt nye medlemmer til bestyrelsen. Vi har brug for hjælp til at finde dem alle, så vi hører gerne om mulige kandidater – og naturligvis også, hvis du selv er interesseret.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent og revisorer
  2. Formandsberetning og beretning fra underliggende udvalg
  3. Beretning fra Skødstrup Fællesråd
  4. Kassererens beretning
  5. Kontingent og budget
  6. Valg til bestyrelsen. Følgende genopstiller: medlem Kim Gibhart Christensen og suppleant Ane Dybdahl. Følgende genopstiller ikke: formand Lene Valentin Sørensen, sekretær Anja Ruff Rasmussen og suppleant Anne Røjkjær
  7. Indkomne forslag

Borgerforeningen, Generalforsamling 2016 indkaldelse