Underskriftsindsamling imod vindmøller

Kære medborger i og omkring Studstrup og Kaløvig / Aarhus Bugten.

Aarhus Kommune har planlagt at rejse vindmøller på 150 meters højde, dels to ved
Studstrupværket og flere ved arealet omkring Vosnæsgaard.

Vi synes, at vindmøller er en god ide med fokus på energi og miljø, men vi er
modstander af, at de rejses 700 meter fra beboelser, som Aarhus Kommune har
mulighed for.

Det er derfor placeringen af disse mange vindmøller, der er et afgørende
spørgsmål at tage stilling til.

Således er den såkaldte lavfrekvente støj i sagens natur af betydning for
menneskers helbred og livskvalitet. Det har professor emeritus, Henrik Møller, fra
Alborg Universitet bl.a. påvist. Han har udarbejdet en videnskabelig redegørelse
med dokumentation for dette synspunkt.

Derfor bør disse vindmøller IKKE placeres nærmere end 1.250 m. fra beboelser.

Uanset dette er det vores forslag, at vindmøllerne placeres meget længere væk
bl.a. af hensyn til naturen, fugle og dyreliv i det hele taget.

Aarhus Kommune har udsendt meddelelse til 27.000 mennesker om deres
opfattelse og holdt tre informationsmøder. Samtidig er denne fase med offentlig i
debatten mindre end to måneder, før en konklusion / indstilling gøres til politikerne i
Aarhus Byråd.

Det er efter vor opfattelse al for kort tid til en kvalificeret debat og efterlader
desværre indtrykket af en skueproces og ikke reelt demokrati, som kommunen dog
mener, at den arbejder for i disse spørgsmål.

Med din underskrift mod vindmøllerne kan du bidrage til en modstand med de
nævnte gode argumenter for at undgå den foreslåede placering af møllerne.

Gå ind og skriv under nu:

http://www.skrivunder.net/nej_til_vindmoeller

Hvis I vælger at gå rundt til naboer mv. er der vedhæftet fil med skemaer
“Nej_vindmøller”.

Måske kan dette link på en underskriftsindsamling “Nej til ny lufthavn i Østjylland”
også have din interesse.

http://www.skrivunder.net/nej_til_ny_lufthavn_i_arhus_nord

Hvis I vælger at gå rundt til naboer mv. er der vedhæftet fil med skemaer
“Nej_Lufthavn”.

Skemaer med underskrifter på vindmøller og lufthavn sendes senest d. 15 juni
2016 til undertegne.

Fortæl gerne så mange som muligt om denne underskriftindsamling. Jo flere
underskrifter denne indsamling får, jo mere opmærksomhed vil den få fra medier og
beslutningstagere.

På borgergruppens vegne.
Søren Elgaard
Studstrup Strandvej 31
Mail: sangillyoga@nullgmail.com
Mobil. 30493564