Studsens legeplads

Kære medborgere i Studstrup

Vi vil gerne åbne Børnehaven Studsens udendørs faciliteter for byens borgere og indgå i et fællesskab om benyttelse af disse.

Det drejer sig eksempelvis om legeplads, tipi, cykler og i fremtiden en multibane.

For at vi kan få til at fungere forudsætter det selvfølgelig, at der bakkes op om at efterlade stedet i samme stand og passe på tingene.

Aktuelt oplever personalet, at de skal bruge tid på at lukke låger og rydde legetøj op mandag morgen på legepladsen.

Derfor vil vi bede jer være opmærksomme på at rydde op og lukke lågerne efter jer, hvis I bruger legepladsen. Og tale med jeres børn om det samme, hvis de tager alene på legepladsen.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

På forældrerådets vegne

Nadia H. Lassen