Bestyrelsesmøde i Studstrup Borgerforening den 30.8.2016

Deltagere: Louise Thomasen, Kim Christensen, Inger Marie Martensen, Anders Krabbe og Hanne Skovgaard

Referent Hanne Skovgaard

 1. Referater.
  Referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden, og annonceres på facebook. Funktion som referent går på skift.
 2. Kommende arrangementer.
  BAU ( børne aktivitets udvalg) står for at arrangere julefesten.

  Derudover var der følgende forslag til arrangementer i 2017:
  En ”spis sammen” aften, hvor beboere inviteres på en gryderet og hyggeligt selskab. Kim vil undersøge muligheden for en ”vildt menu”
  ”Stor bagedag” hvor alle inviteres til at komme med kage til stort fælles kaffebord og med præmie for bedste kage / og evt. flotteste hat – en lørdag i maj
  Evt. fest for alle aktive i udvalgene

  Kim kontakter Kaløvig skolen om mulighed for at arrangere et fælles arrangement for skole og beboere

  På næste møde besluttes hvilke arrangementer vi vil satse på i 2017.

 3. Placering af vindmøller.
  Den 27.9. er alle netværksgrupper, der blev dannet på afholdte workshop indkaldt til møde med kommunens tekniske udvalg. Herefter udarbejdes forslag til placering, der skal behandles af Aarhus Byråd i starten af 2017. Thomas Nykrog deltager her fra Studstrup.
 4. Lufthavn Thomasminde
  Planen nu er skrinlagt af borgmesteren, så dette emne behøver ikke yderligere behandling.
 5. Bom ved slæbested.
  Kommunen fik henvendelse fra en borger, der hjælper med til at holde slæbestedet. Vi har i år set en stigende brug af slæbestedet, hvilket ind imellem betyder stor trafik ved Fiskerhøjen (det er det eneste gratis bådudsætningssted i Aarhus).
  Kommunen har så valgt at sætte en bom op, men uden lås, i håb om, at det kan virke præventivt.

  Så vi ser tiden an.

 6. Velkomstbrev til nye tilflyttere.
  Kims udkast godkendes. Det lægges på vores hjemmeside og på Facebook, hvor alle opfordres til at give bestyrelsen et praj, hvis man får nye naboer.
 7. Skødstrup Fællesråd.
  Jens Garsteen, der har været Studstrups repræsentant i byudviklingsgruppen under Skødstrup Fællesråd har nu valgt at stoppe. Hanne Skovgaard overtager foreløbig posten.