Bestyrelsesmøde i Studstrup Borgerforening den 27.9.2018

Referat

Deltagere:  Anders Krabbe, Niels Brag, Niels Dahl, Torben Baun og Hanne Skovgaard

Afbud: Inger Marie Tryde og Kim Christensen

Referent Hanne Skovgaard

1. Evaluering af sommerens aktiviteter

Skt. Hans aften blev anderledes i år, da vi pga. tørke ikke måtte tænde bål. Men der mødte alligevel mellem 75 og 100 op til hygge og fællessang

Sommerweekenden blev igen i år en succes. Rigtig mange deltog i motionsløbet, men lidt færre var på pladsen i løbet af lørdagen. I festen om aftenen deltog 100.

Kaffe/kage arrangementet trak i år kun 13 deltagere. Vi går i tænkeboks, og drøfter på næste møde, om vi skal ændre noget til næste år.

Thomas Røjkjær stopper desværre som tovholder for sommerweekenden.  Hanne udarbejder forslag til Facebookopslag, så vi derigennem kan søge efter en ny til jobbet. Ved evalueringsmødet i festudvalget fik Thomas et par flasker vin og stor tak for den flotte indsats.

2. Økonomi

Niels har gjort op, at regnskabet for weekenden viser et mindre overskud på 229 kr. i forhold til budgettet på 25.000 kr.

Teltet holder ikke meget længere. Bestyrelsen beslutter at der på næste års budget afsættes

25.000 kr til indkøb af nyt telt. Det gamle anvendes næste år, og sættes så til salg stående.

Der er nu 209 husstande tilmeldt Borgerforeningen

3. Skødstrup Fællesråd

Der har endnu ikke været møde i Forretningsudvalget efter sommerferien.

4. Evt.

Torben foreslår at vi retter henvendelse til kommunen ang. opstilling af motionsredskaber

I det fri. Hanne vil i først rundsende link til sider om bestyrelsesansvar for sådanne pladser.

Anders vil endnu engang kontakte kommunen om den lille bro ved stranden. Området er svært at passere.

5. Nyt møde.

Aftales til 2. uge i januar, og jeg foreslår mandag den 14.1. kl 19.30 hos mig.

Udover planlægning af generalforsamling skal vi drøfte opdatering af vores hjemmeside og

Kaffe/kage arrangement i 2019.

Hanne Skovgaard