Generalforsamling, Studstrup Borgerforening

Generalforsamling 7/3-2023 kl. 19.30 i klubhuset

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
  Herunder en opsummering af hvad borgerforeningen står for og vores visioner.
 3. Kassererens beretning og godkendelse af årsregnskab.
  Regnskab findes på bagsiden. (Opdateret d. 2.3.2022: Se årsregnskab her)
 4. Fastsættelse af kontingent og budget.
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter, samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  På valg: Louise (Genopstiller) og Torben (Genopstiller)
 6. Underudvalg oversigt
  Alle udvalg præsenterer sig selv:
  Sommerfest
  BAU – børneaktivitetsudvalg
  VAU – Voksenaktivitetsudvalg (herunder seniorer)
  Miljøudvalg
  Energiudvalg
 7. Indkomne forslag
  Skal være modtaget senest den 1. marts og sendes til louise@nullgjerlev-moenster.dk
 8. Eventuelt