Studstrup Borgerforening Generalforsamling 21/3-2024 – Referat

Studstrup Borgerforening

Generalforsamling 21/3-2024 – Referat

ad. 1 Birger Agergaard blev valgt til dirigent.

ad. 2 Formandens beretning blev godkendt.

Bemærkning:

Knud Nielsen: Hvad sker der med Trafikudvalget og trafikken i Studstrup?

Formanden: Vi er i dialog med Skødstrup Fællesråd og Århus Kommune og planlægger en

kampagne for hastigheds nedsættelse med billeder og tekst på hegnet ved Studsen (når byggeriet er færdig) ellers sker der ikke meget i øjeblikket.

ad. 3 Kasserens beretning og årsregnskab blev godkendt.

Bemærkninger:

Hanne Skovgaard Jensen: Fastelavnsfesten burde være gratis for alle deltagere og ikke give en

fortjenste til foreningen.

Formanden taler med BAU om at fastelavnsfesten bør gå i ”0”

Kasseren: Ud af sommerfestens budget på 26.000 kr er der i år afsat 4000 kr til et senior         arrangement om torsdagen.

ad. 4 Budget for 2024 blev godkendt og kontigentet er fortsat 350 kr.

ad. 5 Valg til bestyrelse og suppleanter – Niels genopstiller ikke.

Michael og Lisbeth genvalgt, Berit Schram valgt til bestyrelsen og Søren Tønder valgt til  

suppleant. Hanne og Jan fortsætter som revisorer.

ad. 6 Vedtægtsændringer til §6b blev trukket af bestyrelsen efter dialog med fremmødte om

Vigtigheden af at alle kan følge med også uden internet.

Vedtægtsændringer til §9a godkendt.

Ad 7 Ingen indkomne forslag

Ad 8 Under eventult:

Kommunens overtagelse af badebroen er stillet i bero fra kommunens side

Der blev udtrykt bekymring for planerne om solcelleparken ved Studstrup. Af punkter kan           nævnes:

  • Solcellerne skal ”piloteres” dvs at vi op til 12 måneder vil blive udsat for larm og støj når der piloteres.
  • Solcellerne bliver 3,2 meter høje og kommer til at stå på begge sider af vores indfaldsvej

Når solcelleparken kommer i drift vil der være støj i op til 1000 m afstand fra konverterne på solcellerne.

  • Solreflekser: I dagbladene kan man netop nu læse at banker og kreditforeninger ikke vil give kreditlån til huse, som ligger indenfor 1000 m af en solcellepark.
  • Århus Kommune har nedsat en arbejdsgruppe, der skal være med til at sikre, at         projektet bliver tilpasset så godt som muligt til omgivelserne, og at projektet giver noget ekstra tilbage til lokalområdet, bl.a. i form af ’grønne pulje’-midler.
  • Vi vil være repræsenteret af en gruppe, der i øjeblikket består af 3 personer og som vil arbejde på at minimere generne fra projektet og hvis muligt påvirke at projektet flyttes eller helt aflyses. 

          Referant: Torben Jensen