Budget for Mågen og Svalen 2005-2006

Indtægter:   Budget 2005/2006
Kontingent   35.000,00
Startkapital   35.000,00
Vejfond dkk 500*35   17.500,00
Startkapital fra kommunen   50.000,00
Renter   100,00
I alt   137.600,00
     
Udgifter:    
Administration    
  Forsikringer 1.000,00
  Parcelhusejernes Landsforening 4.460,00
  Vejfond 17.500,00
  Mødeudgifter 1.500,00
I alt   24.460,00
     
Drift:    
  Græsslåning 15.000,00
  Snerydning 5.500,00
  Kloakrensning 1.000,00
I alt   21.500,00
     
Diverse:    
  Generalforsamling 1.000,00
  Bistand til besigtigelse af veje 5.000,00
I alt   6.000,00
     
Samlede Indtægter:   137.600,00
Samlede udgifter:   51.960,00
Resultat   85.640,00
Formue pr. 31.01.2004   0,00
Forventet formue pr. 31.01.2006   85.640,00