Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Onsdag den 26.10.05, grundejerforeningen ”Mågen og Svalen”

Referent: Andreas Harving.

Deltagere: Claus Bischoff, Janne Rezagi, Jesper Bach, Kirsten Juul-Dam, Morten Andersen, Oluf Grønkjær og Andreas Harving.

Pkt 1. Valg af medlemmer.

 Formand: Claus Bischoff

 Kasserer: Morten Andersen

Pkt 2. Vedtægter.

– Claus vil gennemse de forskellige standard vedtægter, medlemmerne har medbragt, og derudfra lave et foreslag til hvilke vedtægterder skal gøre sig gældende for Grundejerforeningen “Mågen og Svalen”.

Disse vedtægter skal bl.a. diktere hvordan foreningens midler skal benyttes. Yderligere skal vedtægterne referere til en godkendt husorden, med retningslinier for bl.a. husdyr, brug af fællesarealer, arbejdsstøjs-tidspunkter osv.

– De endelige vedtægter godkendes på generalforsamling.

– Det blev foreslået at benytte sig af de ydelser, Paracelhusejernes Landsforening udbyder. Herved undgår vi at starte på bar bund som grundejerforening.

– Vi skal bl.a. undersøge hvilke forsikringer, der er nødvendige at tegne som bestyrelse for grundejerforeningen.

– Det blev klarlagt at ved generalforsamling, er hvert bidrag til grundejerforeningen i form af kontingent, berettiget til to stemmer.

– Det blev fremlagt at de ubebygget grunde, der er indenfor lokalplan 647 §5, skal af ejere vedligeholdes og der skal såes græs. Adresserne på ejerne af de ubebyggede grunde skal forefindes.

– Det pålægges foreningen, at regnskabet skal udføres af en revisor. Dette blev diskuteret, og det foreslåes at benytte sig af samme revisor som på Digesvalevej.

Pkt. 3 Budget

– Engangsbeløb på 1000.00 kr som opstartskontingent for foreningen i ´05. Dernæst foreslåes at betales 1000.00 kr. kontingent for ´06, i forbindelse med næste generalforsamlingen omkring marts ´06.

Baggrunden for fastsættelse af kontingent, beror på de udgifter der måtte komme bla. til betaling af snerydning, gartner fra næste sommer, samt start af opsparing til ny vejbelægning på grundejerforeningens områder. Dette påhviler grundejerforeningen, efter overtaglese af veje fra kommunen.

– Kasserer Morten Andersen vil forhøre sig i de lokaler bankfilialer, og i den sammenhæng oprette en konto til indbetaling af diverse kontingenter, samt det beløb vi modtager af kommunen, bestående af ca. 50.000 kr.

– Mht. snerydning og gartner vil Oluf Grønkjær kontakte disse. Yderligere forhøre sig ved borgerforeningen i Studstrup om deres aftaler for ovenstående.

Pkt. 4 Fællesarealer

– Det blev diskuteret hvilke fordele vi som forening kan få af at overtage/leje den grund, der løber hele vejen langs skoven. Hvad vil kommunen med den? Hvad må vi, hvis vi overtager grunden, hvad kommer det til at koste? Hvor mange ekstraudgifter osv.

I øjeblikket ses der ingen gevinst ved at overtage området. Det kan dog blive et problem, hvis kommunen lejer stykket ud til en bondemand, der kan tillade sig at sætte hegn op og lade kreaturer græsse på området.

Claus vil tage kontakt til kommunen ved Frederik Larsen og forhøre sig om bl.a. fællesarealer og stier.

Pkt. 6 Overtalgelse af veje.

– Claus kontakter kommunen. De siger, at der i løbet af efteråret vil blive oprettet gadebelysning.

Pkt. 7 Husdyr

Jfr. vedtægter skal der udarbejdes en “husorden”.

Pkt 8. Navn på Foreningen.

– Det blev vedtaget at kalde foreningen for “Mågen og Svalen” efter de to vejnavne.

Pkt. 9 Opsparing af fremtidige udgifter

– For at øge afkastet af foreningens midler, blev der luftet en ide om at sætte nogle af de langtidsopsparinger bl.a. til veje, i obligationer.

Pkt. 10 Eventuelt

– Det foreslåes, at hver husstand fejer ud til midten af vejen og slår græs foran eget hus indtil videre. Oluf foreslår, at børnene i området kan tjene penge på at stå for græsslåning med en eventuelt indkøbt havetraktor.

– I forhold til gartner vil Andreas finde ud af, hvad bestyrelsen for Digesvalevej har tænkt sig at benytte af gartner. Oluf vil som sagt også indhente tilbud hos div. gartnere.

– Oluf nævner problemet med manglende bredbånd.

– Mht boldbanernes salg og nedlæggelse skal vi se på, hvad vi som forening kan gøre for at undgå dette.

– Det er blevet vedtaget, at der til bestyrelsesmøderne må bruges 150 af foreningens penge til traktement.

– Der skal laves en skrivelse til alle indenfor lokalplan 647, mhp indbetaling af kontingent.

– Referatet lægges ud på studstrup.dk

Bestyrelsen beder de husstande, der besidder en e-mail adresse, sende denne til grundejerforening(snabela)gmail.com, for at øge muligheden for distribution af information. Mærk venligst mailen med afsenders adresse.

 Venligste hilsner, bestyrelsen i “Mågen og Svalen”