Referat fra bestyrelsesmøde hos Oluf

 1. Valg af referent:
  Vi besluttede fremover, at den der afholdt mødet, tager referat.
 2. Godkendelse af sidste referat.:
  Blev godkendt, med enkelte justeringer, bla. ikke stiftende, men ordinært bestyrelsesmøde.
 3. Dato for næste møde: Mandag d. 9. 1. 06 hos Morten kl. 20.00
 4. Henvendelse fra Beboere: Ingen
 5. Økonomi:
  Der er 8 der har indbetalt de kr. 1000- som kontingentet var fastsat til.
  Vi diskuterede snerydning, blev enige om, så længe kommunen ikke off. har overdraget vejene til os, er det vel også kommunens ansvar, at de bliver ryddet. Derfor har vi ikke lavet aftale med nogen endnu.
 6. Vicevært/gartner/snerydder/fællesarealer/belysning:
  Oluf har fået tilbud på snerydning fra Linå – Balle maskinstation, de rydder alle andre veje her i området. Vi blev enige om, pga. de mange betalende i andelsforeningen, rydder vi på deres parkeringsplads.
  Claus har talt med 7 personer, før han kom frem til den ansvarlige for  belysningen. Dagen efter begyndte de at sætte lysmaster op.
 7. Intet at bemærke
 8. Husorden:
  Claus havde forslag med, som blev gennemgået og vedtaget.
 9. Opfølgning på udestående punkter:
  Claus havde vedtægter med, revideret og godkendt
 10. Udviklingskoncepter:
  Vi blev enige om der skulle efterhånden være nogle kontaktpersoner på de forskellige ”udvalg”, så medlemmerne vidste, hvem de skulle henvende sig til, hvis de havde spørgsmål.
 11. Eventuelt:
  Oprydning på vendepladser.
  Hvem er kreativ og designer logo !!!!!

  Referent: Oluf