Bestyrelsesmøde i Mågen og Svalen

1. Valg af ordstyrer & referent (funktioner der normalt varetages af værten)
Kirsten

2. Godkendelse af sidste mødereferat
Mangler fra sidst (Janne), er undervejs

3. Dato for næste bestyrelsesmøde
Hvis det bliver nødvendigt indkalder Claus til møde i juni ( det ser ikke sådan ud for øjeblikket)

4. Henvendelse fra beboere
Henvendelse fra beboere på opsætning af hastigheds skilte, nr og blindvej henvisning– Claus spørger kommunen om de gør dette eller vi selv skal sørge denne skiltning ( Carsten Jensen).

Borgerforeningen kontaktes angående flere affaldskurve på strandengene- poser til hunde høm-høm er noget hundeejerne selv skal sørge for( morten spørger Borgerforeningen og Claus naturforvaltningen)

Udbedring af skader på allerede anlagte arealer vil kommunen klare.

Fælles festtelt – dette bliver for dyrt at indkøbe (30.000 kr), men kan lejes fra gang til gang i diverse firmaer: Oluf, Digesvalevej 9 er gerne behjælpelig.

Fælles areal langs skoven trænger til oprydning, Jesper tager initiativ til en fælles indsats ( formand/tovholder for vejudvalg)

Nr 56: Claus henvender sig til rette vedkommende angående en oprydning/fjernelse af campingvogn, huller på grunden, fjernelse af container i skel m.m.

Idet vi endnu ikke har overtaget vejforpligtigelse forhører Claus sig ang. grundene 2+14+60 om deres forpligtigelse til vedligehold.

5. Økonomi
Morten skriver nyt brev ud angående bidraget for 2006, med kontonr dato for indbetaling osv.

Claus spørger Frederik Larsen ved kommunen angående deres tilskud på de 50.000 kr, grundejerforeningen er jo oprettet.
Brev fra form og kassere

6. Vicevært/gartner/snerydder/fællesarealer/belysning
Claus kontakter kommunen for græsslåning på fællesarealer
Græsslåning på lille trekant ved Claus`s hus skal medtages i græsslåningen af fælles arealer og hertil er der kommet tre forslag. Disse forslag arbejdes der videre med.
Misforståelse: Trekant er kommunal – dvs ej medtages I græsslåning!!

7. Administration (revisor, kasserer)
Intet nyt

8. Husorden (mangler/nye tiltag)
Intet nyt

9. Eventuelt
Forlydender om at kommunen vil sælge Kaløvig Skolen
Claus skriver indsigelse  i amoniak sagen
Mulighed for at bioethanolanlæg kan gå til Grenå