Invitation til orienteringsmøde og en lille rundvisning på Studstrupværket

Onsdag den 2. juli 2014 kl.19:00 – ca. 20:30 er borgerne i Studstrup inviteret til orienteringsmøde og en lille rundvisning i forbindelse med starten på biomasseombygningen på Studstupværket.
Mødet starter i Studstrupværkets foredragssal i administrationsbygningen, og programmet ser således ud:

  • Velkomst og præsentation fra værket
  • Gennemgang af projektforløbet ved projektleder Lars Lærkedahl
  • Rundgang ud til området, hvor siloen skal bygges

Under mødet vil værket sørge for lidt drikkeligt og snacks.
Der vil være indgang via den nordligste adgangsport op til parkeringspladsen/administrationsbygningen fra klokken 18.45.
Af praktiske årsager kan der max. deltage 110-120 personer, og tilmelding vil derfor foregå efter først-til-mølle princippet via linket her (skriv dit navn og klik i den lille boks, så et flueben fremkommer)
Ønsker du at deltage i arrangementet, skal du tilmelde dig senest mandag den 30. juni 2014.