Servicemeddelelse fra Studstrupværket

I forbindelse med montering og installering af en 150 kV transformer, vil der i perioden 19 – 26/11 forekomme aktiviteter ifm. kraning samt udtørring og pumpning af transformerolie.

Udtørring og pumpning af transformerolie forventes afviklet i perioden 24 – 26/11 og vil strække sig over ca. 30 timer – denne proces kan ikke afbrydes, men medfører hverken udledning af miljøfarlige stoffer eller lugtgener i området.

Vi beklager de eventuelle gener som disse aktiviteter kan medføre, og vi vil gøre vores yderste for, at aktiviteterne bliver afsluttet så hurtigt som muligt.