Beredskabsøvelse på Studstrupværket

Studstrupværket gennemførte sammen med Århus Brandvæsen en ammoniak øvelse i dag.

Ifølge dansk lovgivning skal Studstupværket løbende teste deres beredskab, ligeledes tester og øver brandvæsen deres kompetencer og indsatser.

Øvelsen var med en uvarslet evakueringsdel, med tilhørende alarmering. Så snart der var styr på evakueringen blev alarmen afblæst og derefter gik øvelsen over i indsatsdelen hvor Århus Brandvæsen mødte med deres isenkram.