Servicemeddelelse fra Studstrupværket

I forbindelse med den igangværende biokonvertering af Studstrupværket, skal der mekanisk monteres 2 stk. pillesiloer med tilhørende transportanlæg. Arbejdsområdet er placeret i kote 19 – 45 og er lukket inde med bygninger på alle 4 sider. Arbejdet kan evt. medføre støjende aktivitet.

Vi forventer at arbejdet starter d. 19.10.2015 og forventes afsluttet senest 07.11.2015. Arbejdstiden bliver fra mandage til lørdage.

Vi beklager de eventuelle gener som disse aktiviteter kan medføre.