Servicemeddelelse fra Studstrupværket

I forbindelse med den igangværende biokonvertering af Studstrupværket, skal der mekanisk monteres maskinhus for Dagsilobygning – herunder kraning af stålkonstruktion og maskindele samt  sammenspænding af disse. Arbejdet kan evt. medføre støjende aktivitet.

Vi forventer at arbejdet starter d. 30.01.2016 og forventes afsluttet senest 12.03.2016. Arbejdstiden bliver fra mandage til lørdage.