Nyhedsbrev: Vedvarende energianlæg – vindmøller og solenergianlæg

Første offentlighedsfase om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i Aarhus Kommune sluttede den 21. juni 2016. Der er indkommet ca. 155 høringsbidrag i alt (dels på mail og dels på vores digitale høringsplatform, hvor der er der kommentarer til flere af indlæggende).
Du kan læse mange af høringssvarene inde på den digitale høringsplatform: https://voresenergi-aarhus.dk/debat/

Opsamling på første offentlighedsfase og det videre arbejde
Opsamling fra første offentlighedsfase er nu i gang. Der blev i april afholdt 3 workshops for borgere og andre interessenter, hvor der blev nedsat flere netværksgrupper. Læs mere på høringsplatformen https://voresenergi-aarhus.dk/debat/moeder-og-workshops/.
Netværksgrupperne får nu mulighed for at præsentere deres synspunkter til politikerne i Teknisk Udvalg på udvalgsmødet den 26. september 2016 kl. 17-18. Jeg orienterer netværkene yderligere snarest.

Primo 2017 forventes det, at byrådet bliver forelagt de forslag og bemærkninger, der er indkommet i første offentlighedsfase. Byrådet skal i den forbindelse træffe beslutning om indholdet for det videre arbejde med en temaplan for VE-anlæg.

Efterfølgende udarbejdes et forslag til temaplan for VE-anlæg, som vil komme i offentlig høring. Her har du igen mulighed for at komme med dine bemærkninger, som vil blive forelagt byrådet inden byrådet træffer endelig beslutning om temaplanen for VE-anlæg i Aarhus Kommune.

Klimaplan 2016-2020 i høring frem til 31. august 2016
Klimaindsatsen i Aarhus skal sætte rammen for arbejdet med den grønne omstilling i de kommende år. I dette arbejde har Aarhus Kommune valgt at fokusere på en række områder, der efter en grundig analyse har vist sig at være væsentlige i arbejdet med at transformere Aarhus Kommune til et fossilfrit samfund: ‘Energi’, ‘Transport’, ‘Industri’, ‘Bygninger’, ‘Lokalt engagement og vækst’ samt ‘Vores Arbejdsplads’.

Læs mere om Aarhus Kommunes klimaplan og klimastrategi og deltag i debatten her https://voresklima-aarhus.dk/

Nyhedsbrevet om VE-anlæg
Jeg håber, at I alle vil hjælpe mig med at sende dette nyhedsbrev videre til jeres naboer og andre I kender, som måtte have interesse i denne planproces om vedvarende energi i Aarhus Kommune. Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet via dette link: https://voresenergi-aarhus.dk/kontakt/tilmelding-nyhedsbrev/

Med venlig hilsen

Christina Friis-Hasché

Arkitekt

M +45 4185 9776 E cfh@nullaarhus.dk

LEDELSESSEKRETARIATET

Teknik og Miljø
Aarhus Kommune

Rådhuset, 8100 Aarhus c, T +45 8940 2630

kommuneplan@nullmtm.aarhus.dk