Referat af generalforsamling i Studstrup Borgerforening 16. marts 2016

1. Valg af dirigent, referent og revisorer

Jens Garsteen blev valgt som dirigent, Lene Valentin Sørensen som referent, og Susanne Nørkjær og Sven Klitnæs som revisorer.

2. Formandsberetning og beretning fra underliggende udvalg

Formandens beretning v/ Lene Valentin Sørensen

Endnu … Læs resten