Studstrup Borgerforening Referat fra bestyrelsesmøde den 22. november 2016.

Til stede:  Kim Gibhart Christensen, Kristian Helkjær Lassen, Inger-Marie Tryde Martensen, Anders Krabbe, Hanne Skovgaard.

 1. Referater.
  Frist for bemærkninger til referat er 8 dage efter udsendelsen til bestyrelsen. Derefter betragtes referaet for godkendt og lægges på hjemmesiden.
 2. Nyt fra Studstrup
  Formanden deltog i reception på Studstrupværket i anledning af værkets overgang til brug af træpiller. Det blev en positiv oplevelse af, at værket fortsat ønsker et godt samarbejde med dets naboer.

  Kim har nu fået kontakt med Niels, der er leder på Kaløvigskolen. Der er aftalt et møde om et fremtidigt samarbejde mellem skolen og Borgerforeningen.

  Der mangler skraldespande ved Fiskerhøjen (en er ikke nok). Anders tager kontakt il kommunen. Anders vil som sidst stå for affaldsindsamlingen.

  Bestyrelsen har fået henvendelse fra en borger, der efter flere indbrud i Studstrup foreslår, at der afholdes et møde om, hvordan indbrud kan forebygges. Dette finder bestyrelsen relevant, og vil planlægge et møde om dette til afholdelse i slutningen af januar ( Hanne har opgaven).

 3. Nyt fra byudviklingsgruppen i Skødstrup
  Hanne er indtrådt i gruppen og har deltaget i 2 møder. Emnet for drøftelser har bl.a. været de trafikale udfordringer der i øjeblikket er pga. flere vejarbejder. For at lette trafikken på Grenåvej, når bilister skal svinge til venstre fra Grenåvej ad Ny Studstrupvej vil kommunen til foråret sætte et arbejde i gang for at gøre venstresvingsbåsen længere.
 4. Kommende arrangementer
  Julefesten den 4. december står børneudvalget for. Kim vil stå for planlægning af en aften medvinsmagning til afholdelse i Jan/februar. Den 7. maj vil vi afholde et udendørs kaffe/kage arrangement med præmier for bedste kager (Inger-Marie er primus motor).
 5. Generalforsamling
  Afholdes den 15.marts. Planlægningen sker på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde for bestyrelsen er onsdag den 1.2. kl 19 hos Inger-Marie.

Referent Hanne Skovgaard