Møde om forebyggelse af indbrud den 19. januar 2017

Referat

Det var et velbesøgt møde med 38 deltagere. Knud Nielsen, der er pensioneret politimand og bosat på

Vibeengen, redegjorde først for, hvordan indbrudsraten for Studstrup ser ud.

2015 : 9 indbrud

2016 : 10 indbrud –heraf 3 begået af en nytilkommen beboer i Studstrup ( indsat af kommunen), der nu er varetægtsfængslet.

Og fortsatte derefter at tale om naboernes årvågenhed som den bedste forebyggelse mod indbrud. At holde øje med sine omgivelser, være opmærksomme på fremmede personer eller køretøjer i området.

Tilmelding til ”Nabohjælp” er effektivt. Når man er tilmeldt en gruppe under ”Nabohjælp” kan man meddele, når man tager på ferie, og de øvrige i gruppen bliver så adviseret, og kan holde øje med huset i meldte periode.

Der er i øjeblikket kun 26 tilmeldt ”Nabohjælp” men alle mødedeltagerne blev opfordret til at gå hjem og tale med naboerne om oprettelse af grupper på ”Nabohjælp”.

Tak til Knud for et flot oplæg

Knud, Søren og Hanne vil så sørge for at der bliver opsat tydelige skilte i området, der fortæller, at her har

vi ” Nabohjælp”

Hanne Skovgaard

Formand