Indkaldelse til Generalforsamling

Så er det igen tid for indkaldelse til generalforsamling i Studstrup Borgerforening.

Hvis du vil have indflydelse på, hvad vi skal arbejde med det kommende år, så mød op !

Onsdag den 15.3. 2017 kl 19 i klublokalet ved boldbanerne

Der vil blive serveret øl, vand, vin, snacks og kaffe

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til formanden på mail Hanneskovgaard2310@nullgmail.com senest tirsdag den 7.marts 2017. Der skal i år vælges ny kasserer og nye medlemmer til bestyrelsen, så er du interesseret, eller kender interesserede, der har lyst til at opstille, hører bestyrelsen gerne fra jer gerne inden generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og revisorer
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra Skødstrup Fællesråd
 4. Kassererens beretning (regnskab ses på bagsiden) og godkendelse af årsregnskab
 5. Kontingent og budget
 6. Valg til bestyrelsen. Følgende genopstiller ikke: Louise Thomasen, Kristian Helkjær Lassen
 7. Indkomne forslag
  1. Etablering af hundelegeplads i Studstrup (forslagsstiller Lene Valentin Sørensen)
 8. Forslag til vedtægtsændring for §4 f jvf krav fra banken
 9. Orientering om projekt ”Nabohjælp”
 10. Evt