Forslag til Generalforsamling 2017

Forslag 1
Hermed forslaget vedr. hundelegeplads i Studstrup:

På det areal, hvor der i dag bare er en gammel p-plads, der ikke længere er i brug (markeret med blåt nedenfor), kunne der blive alletiders hundelegeplads her i Studstrup.

Vi er rigtig mange hundeejere, der savner et sted, hvor hundene kan få lov at løbe frit og lege med hinanden uden at genere andre eller risikere at blive kørt over.

Vi foreslår derfor, at borgerforeningen spørger Studstrupværket om lov til at låne arealet mod, at vi (borgerforeningen) selv sørger for finansiering og opsætning af hegn, samt for løbende ren- og vedligeholdelse.

Det er Ivars idé, og han vil gerne være tovholder på projektet og sørge for at samle en gruppe af frivillige, der skal hjælpe med det hele.

Håber, I vil se på sagen og at I vil tage det med som et forslag til generalforsamlingen i marts.

Venlig hilsen
Lene (og Ivar)
Præstekravevej 17, Studstrup
8541 Skødstrup

Forslag 2
For en del år siden var jeg med til at stifte Borgerforeningen. Lomvievej, Ibisvej og Præstekravej hen til Lomvievejkom med alle deres medlemmer som det første år ca 40 indgik som medlemmer. Der skulle være til fastelavn og sommerfest. De veje består nu af mange ældre som ikke har interesse i det og måske ikke er medlemmer længere.( hvor mange er der tilbage)

Dengang var det en lav kontingent som på et tidspunkt blev sat op for der evt skulle bruges ved en af de mange sager som Borgerforeningen havde på dagsordenen. Derfor blev kontingenten sat væsenligt op. Jeg kan se på formuen det er ved at blive en holdende forening. Det har aldrig været meningen.

Jeg forslår at kontingenten nedsættes til kr 200. Aktivt
Men oprette et passivt medlemsskab til. Kr.100 .Passivt

Ændringen kræver så en Aktiv indsats, ( jeg tager gerne runden på Sølvmågevej og Digesvalevej med en medlemsliste i hånden) hvis andre gør det samme i andre dele af byen. Da mange aldrig deltager i de arrangementer ,men så med et beskedent beløb støtter de borgerforeningen i byen. Jeg tror ( jeg kunne være en af dem efter 48 år i byen) at udmeldelse eller undlade at betale kunne være konsekvensen. Lad os spise af kapitalen en årrække til det kommer med på max 50.000

Hilsen
Jens-Otto kaae
Sølvmågevej 30
Studstrup
jikaae@nullgmail.com
Mob 29248430