Drikkevandsanalyser

På baggrund af Miljøstyrelsens udmelding 31. august 2017, har Studstrup Vand sørget for, at der bliver udtaget ekstra analyser for desphenyl-chloridazon.

Miljøstyrelsen understreger, at der ikke er gjort fund, der udgør en sundhedsrisiko, men vandværket vil naturligvis melde ud, så snart resultaterne foreligger – følg med på www.studstrupvand.dk.