Indsigelse imod ” Solprojekt Studstrup”

Studstrup den 28. marts 2021.

Aarhus Kommune

Teknik og Miljø

Indsigelse imod ” Solprojekt Studstrup”

Studstrup Borgerforening er blevet gjort bekendt med at der 

nu foreligger en konkret ansøgning fra European Energy om opstilling af solpaneler på arealer rundt om Studstrup. Inden Aarhus Kommune tager stilling til denne ansøgning vil vi med denne skrivelse pege på vigtigheden af, at naturen her i området nu og i fremtiden vil være til glæ  de og gavn for borgerne i det nordlige Aarhus, og det derfor bør indgå  alvorligt i overvejelserne omkring etablering af  ” solcelleparker”.

I Studstrup er der 350 ejendomme samt en mindre specialskole og en daginstitution. Vi har ingen butikker, ingen indendørs faciliteter til idræt eller 

andre kulturelle aktiviteter. Nærmeste lokalområde med butikker, læge, bibliotek o.a. ligger ca. 3 km væk. Den  offentlige transport i byen er en buslinje til Aarhus, som bl.a. fragter skolebørn til og fra Skæring Skole.

Det betyder, at der i dagligdagen for den enkelte familie skal bruges meget tid til transport.

Det, der trods alle ulemperne gør, at vores by er attraktiv at bo i, er naturen.

En natur vi påskønner, bruger og værner om. En natur der gør, at området kan tiltrække nye tilflyttere.

Vi er nabo til Studstrupværket, der afskærer os direkte mod syd,  men mod både nord og vest har vi skov og marker, og et rigt dyreliv. Og så har vi havet, der bliver flittigt brugt af både badende, surfere og sejlere. 

Vi har de sidste par år oplevet en stadig større interesse fra folk udefra, der

søger naturen i og rundt om Studstrup. Det er primært folk fra Skødstrup/Løgten og Skæring, der bruger naturen til motion, hygge og leg.

En trend, der i disse ” coronatider” er nærmest eksploderet.

Også folk fra Århus har fået øje på naturen heromkring. Vi ser nemlig en del bruge en stadig mere populær vandrerute fra Århus langs kysten til Mols

ligesom mange motionscyklister bruger området.

En gruppe under Studstrup Borgerforening arbejder lige nu med at etablere aktiviteter i naturen, der skal få endnu flere børn og voksne i bevægelse – nemlig en skovbane langs vandreruten ”Molsruten”.

Der sker i disse år en kraftig udbygning af Århus mod nord. Både Skæring, Skødstrup og Løgten oplever en stor tilvækst af både boliger og industri.  En tilvækst som formegentlig vil fortsætte, og som vil betyde færre grønne arealer. Vi ser det derfor som meget nødvendigt at værne om naturen her i området, så der også i fremtiden vil være  adgang til naturoplevelser for borgere i den nordlige del af Aarhus.

Vi har under høringsfasen for Temaplan for Aarhus Kommune flere gange hørt,  at når vi nu alligevel har Studstrupværket i byen, så kan man lige så godt fortsætte med at bygge tekniske anlæg så som solceller og vindmøller i området. Her i Studstrup er vores opfattelse  dog modsat, at fordi der i forvejen er tekniske anlæg bør den resterende bevaringsværdige natur beskyttes og ikke skæmmes, og dermed fortsat være af rekreativ værdi for borgerne i hele det nordlige Aarhus.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen i Studstrup Borgerforening

Hanne Skovgaard Jensen

Formand

Vibeengen 7.

Studstrup

8541 Skødstrup

Mail: Hanneskovgaard2310@nullgmail.com