Ekstraordinær generalforsamling 10.8.21 ved Studstrup Vand

Studstrup Vand indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 10. august 2021 kl. 19.00 i Fælleshuset, Grønmosegård, Studstrupvej 13, 8541 Skødstrup.

Der skal træffes endelig beslutning om fusion med Løgten Skødstrup Vandværk – se dagsorden på www.studstrupvand.dk