Informationsmøde på Studstrupværket

Studstrupværket planlægger at etablere et CCU demonstrationsanlæg til fremstilling af metanol. CCU er forkortelse af Carbon Capture Utilization og disse teknologier kan bl.a. ud fra CO2 fra luften/røggas, vand og grøn energi, producere produkter som brændstof m.v.

Demonstrationsanlægget på Studstrupværket skal producere metanol ud fra CO2, som kommer fra røggassen fra den biomassefyrede kraftvarmeblok 3.  Metanol produceres i syntese med brint produceret ved elektrolyse.

Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven med krav om miljøvurdering og udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. I miljøvurderingsprocessen for projektet er der 2 offentlighedsfaser; den første er indkaldelse af idéer og forslag blandt forskellige interessenter og offentligheden, og den anden er efter offentliggørelsen af miljøkonsekvensrapporten.

I forbindelse med den første offentlighedsfase ønsker Studstrupværket at informere om projektet ved et borgermøde, som afholdes onsdag d. 15. september klokken 19.00, på Studstrupværket.

På grund af COVID-19 skal alle, der kommer på værket registreres med navn og telefonnr. samt have gyldigt coronapas.   

Hvis du er interesseret i at deltage i borgermødet, skriv en e-mail til Steinunn (stsku@nullorsted.dk) med navn og telefonnr. på alle deltagere du vil tilmelde.

Vi glæder os til at se jer på Studstrupværket