Ekstraordinær generalforsamling

Studstrup Borgerforening


Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 9. november kl 19 i klubhuset ved fodboldbanen


Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af formand

3. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant

4. Valg af revisor

5. Evt.

Vel mødt !

Bestyrelsen

Studstrup Borgerforening

(Læs videre på bagsiden )

Man kan blive medlem af Borgerforeningen ved at kontakte kasserer Niels Brag på mail Studstrupborgerforening@nullgmail.com.

2021 er kontingentfrit. Næste kontingent opkræves efter generalforsamling i 2022