Opråb! Stil op til valg!

Kære alle Studstrupborgere.

På den nyligt overståede generalforsamling i Studstrup Borgerforening lykkedes det ikke at få valgt en ny formand, da ingen kandidat meldte sig.

Da Borgerforeningens fortsatte beståen er afhængig af, at der sidder en formand, blev det derfor besluttet at afholde en ekstraordinær generalforsamling, og dermed give en ekstra mulighed for, at en kandidat melder sig.

Men hvorfor er det så vigtigt at have en Borgerforening!

– den sikrer, at vi bliver hørt i kommunen

– at der reageres på tiltag, der kan påvirke os og den omkringliggende natur

– Sikrer et godt samarbejde med Studstrupværket

Kontingentet på 250 kr årligt bliver brugt til :

-at afholde fastelavnsfest, halloween og julefest til glæde for børnene

– at afholde sommerweekend hvor vi alle kan samles

– at afholde Skt. Hans bål

– at afholde årlig affaldsindsamling, så vi sikrer en ren by

– at vedligeholde vores badebro og tømmerflåde

– at betale forsikring, hvis uheldet på vores badebro er ude.

– at have en hjemmeside og en Studstrup.dk mail

– at betale kontingent og dermed være medlem af Skødstrup Fællesråd

Derfor kære Studstrupborgere. Støt op om Studstrup Borgerforening – både ved at være medlem, men også ved at give lidt af din tid, så en fuldtallig bestyrelse fortsat kan sørge for at Studstrup er aktiv og attraktiv by at bo i.

Bestyrelsen mødes ca. 5 gange årligt.

Og som formand får man den gave oveni, det er, at lære sin by godt at kende.

Hvis der ikke vælges en formand den 9.11. vil næste skridt være at nedlægge Borgerforeningen – og alle aktiviteter stopper dermed !

Så mød op 9.11. Da bestyrelsen i øjeblikket består af 3 modne mænd,vil det være godt, hvis især kvinder kommer på banen – og gerne repræsentanter for børnefamilierne !