Referat fra Mågen og Svalens Generalforsamling i 28. juni 2022

Studstrup stadion klubhus den 28. juni 2002

 1. Valg af dirigent
  1. Claus Bischhoff dirigent
  1. Overholdelse af indkaldelsesfrist
   1. Generalforsamling indkaldes for sent (efter 30. maj)
   1. Er generalforsamling indkaldt i tide i forhold til 14 dages frist?
    1. Indkaldelse var leveret i postkasserne den 14. juni.
    1. Henrik Wulf mener det var for sent, da han først modtog indkaldelse den 15. juni, da han åbnede sin postkasse.
   1. Diskussion vedrørende behov for vedtægtsændring omkring indkaldelse, da frist for indkommende forslag ikke giver mening.
  1. Det besluttes at generalforsamlingen kan fortsætte, men at Indkommende forslag ikke kan behandles pga. for sen indkaldelse.
  1. Det besluttes at der er behov for en ekstraordinær generalforsamling senere på året.
 2. Beretning fra bestyrelsen ved Martin Pallesen
  1. Indkrævet kontingent
  1. Beboerliste opdateret
  1. Foreningen får eget CVR på foranledning af Nordea
 3. Aflæggelse af regnskab Martin
  1. Resultatopgørelse
  1. Indtægter
  1. Restancer fra året før
  1. Negative renter på den ene Nordea konto
  1. Betalt forsikring
  1. Og medlemskab af parcelhusforeningen
  1. Ingen udgifter til bestyrelsesmøde
  1. Græsslåning betalt for sent pga. bankproblemer
  1. Vejudgift + vejdag øl og vand 186 kr.
  1. Resultat præsenteret
  1. Spørgsmål fra Claus Bischhoff
   1. Negative renter kun på den ene konto?
    En Nordea besynderlighed.
 4. Behandling af indkommende forslag (udskudt)
 5. Vedtagelse af budget for 2022
  1. Fastlæggelse af kontingent for 2022: 1250,-
  1. Forsikringer stiger hvert år
  1. Sat af til diverse udgifter
  1. Spørgsmål fra Anders Kongstad til netbanksforsikring ifm. CVR nummer
   1. Ingen dækning fra bankens side for ikke-private.

Bestyrelsen vil se på om det er nødvendigt at tegne forsikring.

 • Kontingent på kr. 1250 vedtaget.
 • Valg af formand
  • Henrik Wulf stiller op som formand og vælges
 • Menige medlemmer
  • Lissie Marie Trust
  • Jesper (Suppleant)
  • Martin Pallesen (Kasserer)
  • Søren Therkildsen
  • Trine Gunge Meulengracht
 • Valg af revisor og suppleant
  • Jacob Mouritsen genvælges som revisor
  • Henrik Damm genvælges som suppleant
 • Evt.
  • Forslag om vejformænd diskuteres
   • Pga. lav deltagelse ved vejdage fra nogle stikveje.
   • Nogle husstande glemmer at vedligeholde kantsten og bør mindes om dette.
   • Disse tager initiativ til vejdage, hvor kloaker renses og hække klippes.
   • Diskussion af mulighed for opkrævelse af gebyr fra husstande, der ikke deltager i vejdage og ikke vedligeholder kantsten.
   • Henrik Wulff vil lave og runddele skrivelse om vedligehold af vej.
  • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
   • Det blev besluttet, at indkalde til afholdelse af ekstraordinær generalforsamlingen den 1. september 2022

Deltagere:

 • Martin Pallesen
 • Claus Bishof
 • Søren Therkildsen
 • Lissie Marie Trust
 • Jane Elsborg
 • Jens Otto
 • Jesper (Digesvalevej)
 • Henrik Wulff
 • Hanne Wulff)
 • Peter von der Ahe
 • Anders Kongstad
 • Jens Ulrik Mouritsen