Budget for Mågen og Svalen 2005-2006

Indtægter: Budget 2005/2006
Kontingent 35.000,00
Startkapital 35.000,00
Vejfond dkk 500*35 17.500,00
Startkapital fra kommunen 50.000,00
Renter 100,00
I alt 137.600,00
Udgifter:
Administration
Forsikringer 1.000,00
Parcelhusejernes Landsforening 4.460,00
Vejfond 17.500,00
Mødeudgifter 1.500,00
I alt 24.460,00
Drift:
Græsslåning 15.000,00
Snerydning 5.500,00
Kloakrensning 1.000,00
I alt 21.500,00
Diverse:
Generalforsamling 1.000,00
Bistand til besigtigelse af veje 5.000,00
I alt 6.000,00
Samlede Indtægter: 137.600,00
Samlede udgifter: 51.960,00
Resultat 85.640,00
Formue pr. 31.01.2004 0,00
Forventet formue pr. 31.01.2006 85.640,00