Referat af bestyrelsesmøde 14. januar 2014

Godkendelse og evt. opfølgning

Fællesråd m/ deltagelse af Jens Garsteen
Drøftelse af Studstrup Borgerforenings ambitioner/visioner ift. Fællesrådets arbejde

  •  Lene deltager de i 2 årlige repræsentantskabsmøder i Fællesrådet
  • 50 lokale foreninger er med i Fællesrådet
  • Fællesrådet arbejder blandt andet for bedre trafikale forhold i området
  • De nye udstykninger i området omkring Ny Studstrupvej vil betyde øget trafik på Skovlundvej. Fællesrådet har fokus på disse trafikudfordringer
  • Der er afsat 8,4 mio. kr. til vejanlæg ifm. byudvikling i hele Aarhus Kommune
  • Fællesrådet arbejder også for etablering af ældreboliger i lokalområdet – ønsker/muligheder/potentiale for dette i Studstrup drøftes på generalforsamlingen den 20.3.14
  • Fritid og kultur: hvilke muligheder er for at skabe tilbud om andre sportsgrene end boldspil? Der er har endvidere været stillet spørgsmål til Fællesrådet vedr. fritidstilbud, der ikke er orienteret omkring sport. Fællesrådet overvejer at indkalde til dialogmøde vedr. dette, også de unge selv.

Borgerforeningens deltagelse i arbejdsgruppen vedr. byudvikling samt repræsentantskabsmøder i Fællesrådet

  • Poul Bechager deltager på vegne af Studstrup Borgerforening med Christian Sandvei som suppleant.

Formandens beretning fra repræsentantskabsmødet 25.11.13 kan læses her

Bussagen

Der samles underskrifter ind i forhold til et ønske om offentlig trafik imellem Studstrup og Løgten-Skødstrup. Poul Bechager er tovholder. Man kan henvende sig til Poul Bechager, hvis man ønsker at deltage i underskriftindsamlingen.

Trafik
Evt. orientering v/ Christian
Punktet er udsat

Miljø
Intet nyt siden sidst.

Økonomi og administration
Budget for 2014 fremlægges på generalforsamling sammen med regnskab for 2013. Der er oprettet en digital postkasse til foreningen, primært til modtagelse af post fra det offentlige

Hjemmesiden
Hvordan holder vi den opdateret og i gang, indtil ny hjemmeside er klar? – Vi arbejder på det.

BAU
Intet nyt siden sidst.

Planlægning af kommende arrangementer i 2014:

Aktivfest lørdag den 22. februar 2014: Hvis du har været, er eller gerne vil være aktiv i borgerforeningen, er du inviteret til aktivfest i borgerforeningen – invitation husstandsomdeles

Generalforsamling torsdag den 20. marts 2014:
Flere bestyrelsesmedlemmer er på valg og enkelte genopstiller ikke. Har du lyst til at stille op til bestyrelsen, så kontakt formand Lene V. Sørensen på telefon 26 20 32 28 eller e-mail lene.studstrup(snabela)gmail.com

Praktisk
Kan vi fortsat booke Kaløvigskolen eller skal vi finde nye lokaler?
Det forventes, at borgerforeningen kan låne skolestuen skoleåret ud. Herefter vides det ikke, om lokalet fortsat kan lånes. Nye lagerlokaler? Intet nyt.

Evt.
Næste møde tirsdag den 11.3.14 klokken 19.30 hos Lene.