Bestyrelsesmøde i Studstrup Borgerforening den 28.3.2019

Deltagere: Niels Brag, Niels Dahl, Henrik Andersen-Dal og Hanne Skovgaard
Afbud: Torben Baun, Inger- Marie Tryde og Anders Krabbe
Referent Hanne Skovgaard

1. Hvordan bestyrelsen arbejder – udvalg og årets møder
Vi byder Henrik velkommen i bestyrelsen.

Sommerfestudvalget: De sidste par år har kasserer og formand deltaget i flere af udvalgets møder. Vi beslutter at invitere Sanne Bjørn, som er koordinator i festudvalget til at deltage i bestyrelsesmøder, når det er relevant.

Bestyrelsesmøder for resten af året :
27.5. hos Niels Brag
3.9. ?
31.10. hos Niels Dal

2. Opfølgning på generalforsamling.

Referatet fra generalforsamlingen vil blive skrevet snarest
Efter gentagne rykkere er det nu lykkes at få tilsagn fra Aarhus Kommune, at den manglende vejmidterstribe på Skovlundvej vil blive genetableret i april måned.
Hjertestarteren ved klubhuset, der pludselig var ude af drift, pga udløb af serviceaftale, er nu igen i drift, da Henrik, som er formand for Skødstrup Idrætsforening har fået en aftale på plads. Dette er meldt ud på Facebook, og kommer på hjemmesiden sammen med referat fra generalforsamlingen. Sammen med tilbud om kursus, som Lene og Trine vil se på, skal der laves et kort over, hvor der findes hjertestartere i Studstrup.

Jan Fjordside har været i kontakt med en fra Aarhus Kommune ang. ønsker til strand/Fiskerhøj. Kommunen vil se på det, hvis de får en henvendelse fra Borgerforeningen. Hanne udfærdiger brev.

3. Årets arrangementer

Da kun meget få deltog i kaffe/kage arrangementet lørdag eftermiddag i forbindelse med sommerweekenden, beslutter vi at droppe det i år.
Vi vil på næste møde drøfte, om vi i efteråret måske skulle lave en aften med kaffe/foredrag