Indkaldelse til Generalforsamling

Studstrup Borgerforening indkalder hermed til generalforsamling d. 9.Marts 2022 kl. 19.30 i klubhuset

Agendaen er:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning. Herunder en opsummering af hvad borgerforeningen står for og vores visioner.

3. Kassererens beretning og godkendelse af årsregnskab. Regnskab findes på bagsiden.

4. Fastsættelse af kontingent og budget.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter, samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. På valg: Niels Brag – Kasserer, genopstiller ikke.

6. Underudvalg Status og fremtid

7. Trafik Forslag om at nedsætte hastigheden på Præstekravevej.

8. Projekt kysthjælper (Forslag om etablering af rev m.m.) Oplæg ved Willi Nors

9. Biodiversitet (Stenhøj og beplantning på fiskerhøj) Oplæg ved Willi Nors

10.Indkomne forslag.

11. Eventuelt