Vær med til at holde Studstrup pæn og ren! - Se teksten til højre.
Så var det fastelavn i Studstrup. Poul Bechager havde besøg af disse fem "hekse".
Der er nu sat to hjertestartere op i Studstrup. Den ene er ved klubhuset (billedet), mens den anden er placeret ved indgangen til gymnastiksalen på Kaløvigskolen.
Sådan kommer det, ifølge DONG, til at se ud, når Studstrupværket bygger ny træpillesilo og tilhørende transportbånd.
Studstrup sender sin egen patrulje på gaden for at spotte de indbrudstyve, der hærger byen i dagtimerne.
Så har kommunen sløjfet planerne om en rundkørsel på Ønsbækvej/Præstekravevej. Studstrup får lov at beholde sløjfen...
Vil du også være med til at passe på vores grundvand? Se Miljøstyrelsens anbefalinger under Links.

 

Studstrup Borgerforening

studstrup.dk er oprettet af Studstrup Borgerforening, og den er hele Studstrup-områdets portal. Indlæg og forslag er yderst velkomne!

 

Seneste nyt 

Deltag i affaldsindsamlingen 27. april
Studstrup sørger igen i år for, at byen og områderne omkring holdes pæne. Vi deltager i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling søndag den 27. april.

Kom til Fiskerhøj kl. 10 - gerne medbringende handsker og evt. en trillebør. Du får poser udleveret. Vi har også to "snup-tænger" til de hurtigste.

Bagefter er der frugt, sodavand og øl til alle.

 

Servicemeddelelse til alle i Studstrup:
Studstrupværket oplyser, at de i samarbejde med Affald Varme Århus snart skal i gang med at opføre bygningen for de kommende elkedler på Studstrupværkets område. Pæleramningen i forbindelse med etablering af fundament til bygningen kan medføre midlertidige støjgener. De forventer, at arbejdet pågår fra den 22/3 til den 29/3 og at arbejdstiden bliver fra 7-18 mandag til fredag og 8-14 lørdag.Tag fotos af uhensigtsmæssig busadfærd

Busudvalget vil gerne bede om, at man samler og sender billeder og/eller beskrivelser af "uhensigtsmæssig busadfærd", som f.eks. når der holder flere busser ad gangen, unødvendig tomgang o.l., så vi kan vurdere, om det er blevet bedre, eller om der stadig er problemer. Materiale kan sendes til Poul Bechager på poul(snabela)studstrup.dk Underskrifter for bus til Løgten
Stor tak til alle, der har støttet op om underskriftsindsamlingen i den forløbne uge, og særligt tak til alle jer, der hjalp os med at stemme dørklokker i det barske vejr! Det flotte resultat blev 225 underskrifter, der i dag er sendt til Aarhus Kommune sammen med vedlagte brev.Debatindlæg om vores dårlige busforbindelse
Aarhus Stiftstidende har bragt et debatindlæg om linie 17 og de forringelser, omlægning af ruten har betydet for os i Studstrup. Du kan læse indlægget herFejlopkrævning fra borgerforeningen
IGNORER BETALINGSOPKRÆVNING FRA STUDSTRUP BORGERFORENING, HVIS DU ALLEREDE HAR BETALT DIT MEDLEMSKONTINGENT DIREKTE TIL VORES BANKKONTO!
Som vores formand, Lene, fortalte ved sommerfesten, har jeg ved et uheld iværksat betalingsopkrævning fra de, der har betalt direkte til foreningens bankkonto og ikke over Betalingsservice. Det beklager jeg meget. Jeg har nu fået styr på medlemskartotektet.
Mange hilsner
Louise Thomasen
Kasserer i Studstrup BorgerforeningEt initiativ med hjerte
Kaløvigskolen og Studsen har i fællesskab indkøbt en hjertestarter, som er placeret på Kaløvigskolen i indgangen til hal/gymnastiksal. er er opsat en nøgleboks med en glasrude der skal knuses for at komme til nøglen til indgangsdøren. Dr er også opsat en instruktion i ruden med information om, hvordan man forholder sig, hvis man har brugt hjertestarteren. en skal jo have nyt batteri og nye pads, når den har været i brug. Hertestarteren er tilmeldt Trygfondens hjertestarter-ntværk,så når man ringer 112 kan de også guide folk til den.Høringssvar om træpillesilo
Miljøgruppen har svaret kommunen på Studstrupværkets planer om at bygge ny træpillesilo og tilhørende transportbånd. Se seneste visualiseringsbillede fra DONG her til venstre og læs miljøgruppens svar til kommunen her.

Miljøgruppen har efterfølgende modtaget den fornødne dokumentation for, at den nye træpillesilo vil blive næsten helt skjult af beplantningen for enden af Studstrup Strandvej. Materialet ser troværdigt ud og Borgerforeningens miljøudvalg har derfor meddelt Aarhus Kommune, at vi ikke har yderligere bemærkninger til byggeriet. Studstrupværket har endvidere tilbudt - i samråd med beboerne på Studstrup Strandvej - at etablere yderligere beplantning til afskærmning af den nye silo. Den afsluttende korrespondance med Aarhus Kommune og Studstrupværket kan ses her.Medlemsrekord i borgerforeningen
Vi er nu 190 betalende husstande i Studstrup Borgerforening. Det er rekord. Vi glæder os over tilslutningen, som jo også betyder, at der er flere gode kræfter til aktiviteter og udvalg. Læs referatet fra generalforsamlingen her.Adgang til indflydelse
Løgten-Skødstrup Fællesråd er godt i gang med at diskutere, hvilke ønsker og muligheder, man ser for området i fremtiden. Vi er blevet indbudt til at deltage med vores input. Christian Sandvei har allerede meldt sig under fanerne, men vil gerne have andre "studstruppere" med i arbejdet. Er du interesseret i at få indflydelse, så skriv til Christian på christian(snabela)sandvei.orgBusudvalg fastholder klage
Studstrup Borgerforenings Busudvalg klagede i foråret til Ombudsmanden over Aarhus Kommunes håndtering af omlægningen af busdriften i byen. Ombudsmanden bad derefter i første omgang kommunen om at redegøre for deres opfattelse af hele sagsforløbet. Denne redegørelse har Busudvalget for nylig modtaget, og vi er på ingen måde enige i kommunens konklusion, nemlig at alt er foregået helt efter bogen.
Busudvalget har derfor valgt at lave en detaljeret kommentering af kommunens redegørelse sammen med et kort resumé af sagen, som den har set ud med Studstrup-borgernes øjne! Resuméet kan ses via linket her.Folder om fiskeri i bugten
   (sept. 2012)
Mange har på det seneste set et par kuttere i bugten og har måske undret sig over, hvad de laver der. Kutterne var på helt legalt muslingefiskeri, men vil du gerne vide, hvilke former for fiskeri, der er tilladt i bugten, kan du tjekke en folder, som Fiskerikontrollen har lavet om netop vores område. Se den herVores badebro
En ihærdig indsats af Steen Carstens har skaffet Studstrup en ny og bedre badebro, som kommunen betaler, men som vi selv skal sætte op,  tage ned og vedligeholde Broen er både længere og bredere end den gamle. Den er lavet, så man kan løfte den af i fag, så den ikke bliver taget af isen. Rørene er banket 5 meter ned i bunden og kun 15 cm stikker op over sandet. Et brolaug bestående af diverse brugere (os alle sammen) sørger hvert år for at sætte broen opå og bjærge den inden Kong Vinter vrider den af led.DONG-indsigelse trækkes tilbage

Miljøgruppen har efter et konstruktivt møde med Studstrupværket besluttet, at indsigelsen mod værkets miljøgodkendelse ifm. omlægning til biomasse, trækkes tilbage. Der vil fremover anløbe færre, men noget større skibe til værket og håndteringen af biopiller vil ske på mere støjsvage anlæg end de, der anvendes til kul i dag. Eksplosionsfaren ved håndtering af biopillestøv vil endvidere blive håndteret i fuld overensstemmelse med gældende lovkrav. For yderligerer oplysninger og dokumentation, se mail fra Studstrupværkets miljøkoordinator, brev fra DONG's koncerndirektør samt Orienterende støjberegning vedr. støjbidrag fra skib med biopiller.

 

Sanatorievej bliver ikke ensporet
   (febr. 2012)
Høringen blandt beboerne på Sanatorievej er nu langt om længe tygget igennem i kommunen. Resultat: Sanatorievej forbliver to-sporet og krydset Studstrupvej/Sanatorievej skal forbedres for at gøre (bus)trafikken mere sikker. Se kommunens tilbagemelding på høringen her.Ballade i buslommen  
Intet er så godt, at det ikke også er skidt for noget. Efter omlægningen af busruten til og fra Studstrup og snak om både sløjfe og rundkørsel, er det nu den nye buslomme, der er anledning til hed debat mellem lommens nærmeste naboer og kommunen. Læs mere her.Forum om indbrud i Studstrup  
For at indsamle viden om antallet af indbrud og observationer i relation hertil, har vi oprettet et forum, hvor vi beder jer skrive ind, hvornår I har haft indbrud og hvilke observationer, I har gjort i den forbindelse. Målet er at skaffe overblik, så vi evt. kan fremlægge en samlet Studstrup-statistik for politiet - Studstrup har jo ikke eget postnummer og fremstår sikkert ikke som særligt plaget hos politiet. Klik ind på det nye forum her.Vær med i patrulje mod indbrud    (nov. 2011)
Studstrup er fortsat hårdt plaget af indbrud, og nu sender borgerforeningen byens eget vagtværn på gaden i håb om, at det hjælper. Vi har fået fremstillet veste, så patruljens medlemmer bliver synlige i gadebilledet. Vil du være med i patruljen, så skriv til  redaktion(snabela)studstrup.dk.Rundkørslen er sløjfet - sløjfen lever (okt. 2011)
Busgruppens utrættelige arbejde og en uvildig rapport fra Rambøll har overbevist kommunen om , at det er spild af skattekroner at lave en rundkørsel i Studstrup. Sløjfen rundt i byen får lov at være, som den altid har set ud. Læs artikel fra JP Aarhus herStudstrup er på Facebook
Søg på "Studstrup", når du er logget ind på Facebook. Vi opdaterer også her hjemmesidens vigtigste nyheder.