Referat af generalforsamling i Studstrup Borgerforening 16. marts 2016

1. Valg af dirigent, referent og revisorer

Jens Garsteen blev valgt som dirigent, Lene Valentin Sørensen som referent, og Susanne Nørkjær og Sven Klitnæs som revisorer.

2. Formandsberetning og beretning fra underliggende udvalg

Formandens beretning v/ Lene Valentin Sørensen

Endnu … Læs resten

Busundersøgelse

I forbindelse med Studstrup Borgerforenings underskriftindsamling i vinter, var der mere end 200 husstande, der gav udtryk for, at en ny busforbindelse mellem Studstrup og Løgten-Skødstrup kunne blive en fordel for vores lokalsamfund. Vi håber, at I ikke har fortrudt, … Læs resten